Dnes je den ...

Oslavme svátek Země. Letos je tomu 45 let, co si 22. dubna připomínáme, že naše planeta si zaslouží úctu a péči, že všechno, co činíme, se na stavu Země nějak odráží – na životním prostředí i na tom, jak my sami žijeme, protože i my jsme součástí Země.

První oslava Dne Země se konala v roce 1970 v San Francisku, dnes si tento den připomínají lidé ve 175 zemích celého světa. Dá se říci, že 22. dubna se zrodilo moderní environmentální hnutí.

Mezi nejchudší země světa patří dnes například Haiti, Somálsko nebo Libérie. V řadě států lidé umírají hladem, nemají přístup k čisté vodě. Právě nedostatek vody dnes znamená pro lidstvo velké ohrožení. Bez vody nejsou živé organismy schopné přežít, člověk bez ní umírá za tři dny. Lidská činnost se podepisuje na znečišťování ovzduší, vody, země, na drancování přírodních zdrojů. Proto bychom měli usilovat o to, aby vlády po celém světě pečovaly o životní prostředí.

A voda je důležitá také pro rostliny, které jsou potravou nejen pro nás. Se stále rostoucím počtem lidí na Zemi vědci už nějakou dobu upozorňují na možné problémy s tím, aby se lidstvo v budoucnosti uživilo. Vždyť mnoho lidí už dnes žije na hranici bídy, mnoho jich trpí podvýživou a mnoho také umírá hladem. Tady by mohla významně pomoci rostlina merlík chilský (latinsky Chenopodium quinoa), která patří do čeledi laskavcovitých. Je tedy – alespoň podle botanické klasifikace – příbuzný amaranthu. A klasifikací příbuznost nekončí. Obě rostliny byly (současně s brambory a kukuřicí) těmi hlavními plodinami, na nichž záviselo přežití Inků a Aztéků v Jižní Americe. Merlík má výjimečné výživové hodnoty a dokáže se přizpůsobit nejrůznějším zemědělským půdám. Právě proto by se mohl stát velkým pomocníkem v boji proti hladu a podvýživě. Tyto aspekty zhodnotili odborníci a politici z Bolívie, Argentiny, Ázerbajdžánu, Ekvádoru, Gruzie, Hondurasu, Nicaraguy, Paraguyaje, Peru a Uruguayje společně s Organizací pro výživu a zemědělství OSN. Na tomto podkladě pak bolivijská vláda vyhlásila už rok 2013 Mezinárodním rokem merlíku. Cílem tohoto kroku bylo především upozornění lidí na celém světě, že merlík je přírodní zdroj potravy, který se může stát kvalitním jídlem z hlediska zdravotní bezpečnosti potravin a může tak významně přispět k vymýcení chudoby.

Součástí oslav Dne Země bývají nejrůznější akce, besedy, happeningy. V Olomouci to tradičně jsou Ekologické dny, které letos začaly 17. dubna a potrvají až do 1. května. Kromě mnoha přednášek, konferencí a debat patří do programu také vycházky do přírody: 25. dubna v 10 hodin procházka olomouckou zoologickou zahradou, 1. května v 6 hodin Vítání ptačího zpěvu u mostu přes Mlýnský potok v Řepčíně nebo týž den Noc slavíků, za kterými se zájemci vydají od kostela sv. Mořice ve 21 hodin.