Dnes je den ...

Jet automobilem stovkou po dálnici, to dnes nikoho nepřekvapí. Málokdo ale ví, že stovka byla překonána už v roce 1899, přesně 29. dubna. Zasloužil se o to belgický automobilový závodník, konstruktér a podnikatel Camille Jenatzky (1868-1913). Se svým vlastnoručně sestrojeným elektromobilem La Jamais Contente (francouzsky to znamená Vždy nespokojená) tehdy jako první člověk na světě dosáhl rychlosti 105,3 kilometru za hodinu.

Nejvyšší rychlost, které od té doby dosáhl automobil s poháněnými koly, je 737,8 kilometru za hodinu. Podařilo se to v roce 2001 americkému motocyklovému závodníkovi Donu Vescovi. Jeho automobil, který sám sestavil, měl místo pístového motoru turbínu. Z vlaků dosáhla nejvyšší rychlosti v roce 2007 francouzská souprava TGV, bylo to 574,8 kilometru za hodinu. A letadla? Rekord mezi pilotovanými stroji drží North American X-15: už v roce 1967 dosáhl rychlosti 6204 kilometrů za hodinu.

Všechny tyto dopravní prostředky využívají pro svůj pohon nejčastěji fosilní paliva benzín nebo naftu, tedy produkty, které vznikají při zpracování ropy.

Už Jenatzky ale překonal stokilometrovou rychlost v elektromobilu. To je automobil, který pohání elektromotor. Zdrojem energie je obvykle akumulátor, který se před jízdou nabíjí. Mohou jím být také palivové články nebo solární panely. V elektromobilu chybějí spalovací motor, převodovka, výfukový systém, olej, zapalovací svíčky, rozvody, spojka a další příslušenství. Pro zajímavost dodejme, že historie elektromobilu se začala psát už v roce 1835, tento typ automobilu je tedy asi o 50 let starší než automobil se spalovacím motorem, který je ve většině dnešních automobilů.

Ještě starší je vodíkový pohon automobilu – je známý už od roku 1807.

Některé automobily dnes jezdí také na plyn – propan-butan nebo zemní plyn (čili metan), existuje také bionafta. To je ekologické palivo, které se vyrábí tzv. transesterifikací rostlinných olejů. Posloužit k tomu může olej získaný z řepky, slunečnice, sóje, ale také třeba olej, ve kterém se smažily hranolky.

Naprostou novinkou je nafta získaná jen ze vzduchu a z vody. To se podařilo německé automobilce Audi ve spolupráci s firmou Sunfire. Na konci loňského roku dokončily výstavbu továrny v Drážďanech a po zkušebním provozu se automobil Audi A8 3.0 TDI mohl poprvé projet na palivo, pro jehož výrobu nebylo potřeba nic jiného než voda a CO2 (tedy oxid uhličitý). A samozřejmě elektřina. Palivo nese název e-diesel a při jeho výrobě vznikají dále kyslík, voda a metan, čili běžné „věci“.

Dodejme, že se nejedná o nový objev. Jde o zdokonalenou – mnohem účinnější – tzv. Fischer-Tropschovu syntézu. To je proces, který objevili ve 20. letech 20. století němečtí vědci Franz Fischer a Hans Tropsch. Spočívá v chemické reakci, při které se vodík a oxid uhelnatý při velkém tlaku a vysokých teplotách přeměňují v kapalné uhlovodíky. Katalyzátory potřebné pro tuto reakci jsou na bázi železa nebo kobaltu.

Uvidíme, jak se budou objevy a vynálezy v oblasti pohonu dopravních prostředků dále vyvíjet. Třeba jednou budeme opravdu jezdit jen na čistou vodu.